Download

Dit beeld kan enkel in beperkte kwaliteit voor eigen gebruik worden gedownload. Wil je een bepaald beeld gebruiken, mail het fotonummer (HEU020509089), naar erfgoedcel@co7.be, info@achthoek.net of cultuur@kortemark.be. We contacteren de eigenaar via onze vrijwillige medewerkers en leggen hem of haar je vraag voor.

Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

disclaimer: De deelnemende gemeenten en hun partners hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de regionale beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt' te respecteren. Het merendeel van de beelden werd opgenomen in de beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt' met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien u meent dat één van de deelnemende gemeenten of hun partners ongewild het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, neem dan contact op met 'WESTHOEK verbeeldt' via erfgoedcel@co7.be, info@achthoek.net of cultuur@kortemark.be. 'WESTHOEK verbeeldt' zorgt er voor dat deze situatie wordt rechtgezet.