Klerken: familiefoto

Klerken: familiefoto

Insluiten: <a href="http://www.westhoekverbeeldt.be/heu:col17:dat11436" title="Klerken: familiefoto, op WESTHOEK verbeeldt - Waar beelden van vroeger vertellen"><img src="http://neon.pictura-hosting.nl/heu/heu_mrx_bld/thumbs/250x250/upload/upload_887/HEU017500089.jpg"/ alt="Klerken: familiefoto"></a>

disclaimer: De deelnemende gemeenten en hun partners hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de regionale beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt' te respecteren. Het merendeel van de beelden werd opgenomen in de beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt' met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien u meent dat één van de deelnemende gemeenten of hun partners ongewild het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, neem dan contact op met 'WESTHOEK verbeeldt’ via erfgoedcel@co7.be, info@5-art.be, houtenblooteland@gmail.com of cultuur@kortemark.be. 'WESTHOEK verbeeldt' zorgt er voor dat deze situatie wordt rechtgezet.

WAAR BEELDEN
VAN VROEGER VERTELLEN