Westhoek Verbeeldt.be

Cultureel erfgoed uit de westhoek

Zoek in meer dan 215.000 bronnen

Project

WESTHOEK verbeeldt’ is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Daarnaast wordt ook actief samengewerkt met heemkundige kringen en andere organisaties om ook hun beeldarchief via de website te ontsluiten.

Gebruik beeldmateriaal

De afbeeldingen in ‘WESTHOEK verbeeldt’ kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Via het uitleenformulier geeft de eigenaar toestemming om de beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden van 'WESTHOEK verbeeldt' (bv. affiche), educatieve activiteiten (bv. projecten in scholen) en sociaal-culturele activiteiten van niet-commerciële aard (bv. toonmomenten, wandelroutes). Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek) vragen we de toestemming van de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer ons, wij bezorgen je verzoek aan de eigenaar. In ruil voor het gebruik vragen we geen geld, maar wel een exemplaar van de publicatie per beeldeigenaar. Hebt u zelf een website en wil u graag de beelden vanop 'WESTHOEK verbeeldt' gebruiken. Dit kan! Onder elk beeld staat de html-code van dat beeld (insluiten). U kan deze insluiten in de html-code op uw website. Het voordeel hiervan is dat het beeld te zien is op uw pagina én het publiek kan doorklikken om de beschrijving van het beeld te zien. Meer info over het embedden van links vind je hier.

Auteurs- en portretrecht

De deelnemende gemeenten en steden hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de regionale beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’ te respecteren. Het merendeel van de beelden werd opgenomen in de beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt' met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.
Indien je meent dat voor een bepaald beeld het portretrecht of het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.